Tag Archives: Ruin

Post 43(2020-2023), Der Skarudhytta sto

GPS: 32 V 612526 6656357

Det anbefales å følge bokens veibeskrivelse. Det er ikke mulig å krysse Ulvedalen vis a vis posten, noe vi bommet på.

Post 25(2018-2021), «Enketangen»

«Enketangen» NØ i Elvann

GPS: 32 V 597919 6666003

 

Post 22(2018-2021), Auretjernsætra

GPS: 32 V 591165 6678668

Post 35(2018-2021), Kirkebyvangen

GPS: 32 V 604576 6668101

Post 44(2018-2021), Oslo Skiklubs hytte

Post 7(2016-2019), Tanumvollen, også kalt Billingstadvollen

Post 47(2018-2021), Søndre Kytetjern

Nordøst for Søndre Kytetjern

GPS: 32 V 613760 6634037

 

 

 

 

Post 14(2014-2016), Gopletjern der Gopletjernshytta sto

Post 43(2016-2018), Skulerudseter [R]

Post 33(2016-2018), Der Rødkleivhytta/Løytnantshytta sto

163301

Post 7(2012-2014), Der Solfjellstua lå

Post 35(2014-2016), «Polen»

143501

Post 12(2006-2008), Mastekastet, nedre

Post 37(2006-2008), Der Jakob Bomstua bodde

Post 44(2006-2008), Dalbakk

Post 46(2004-2006), Gullsmeden

 

 

  

Post 44(2004-2006), Ellingsrud Mølle

Post 12(2002-2004), «Abrahamsrud»

Etter åpning på Myrsetra, dro vi hit for å ta en gjennværende post fra forrige bok. Det var det flere som gjorde.

  

Post 43(2000-2002), Huldreheim ved Ramstadsjøen