Category Archives: 2000 – 2002

Post 14(2000-2002), Søttjerndalen

Post 2(2000-2002), Steinbrudd ved Sletthellene

  

Post 5(2000-2002), Gampen

 

 

Post 50(2000-2002), Orremåsan

Post 6(2000-2002), Høgbrennåsen

Post 1(2000-2002), Trangeberget

Post 48(2000-2002), Benken ved Forfoten

Post 13(2000-2002), Hoho på Krokskogen

Post 10(2000-2002), Auretjernsdammen

Post 9(2000-2002), Minnesmerke på Leikemyr

Post 4(2000-2002), Ramsåsen – Ramsåskastet

Post 37(2000-2002), Sætertjernet

 

Post 15(2000-2002), Gopletjernsåsen

Post 28(2000-2002), Sandbekksrøysa

Post 32(2000-2002), Ørfiske

Post 29(2000-2002), Tunnelen fra Helgeren

Post 27(2000-2002), Målfossen i Katnoselven

Post 25(2000-2002), Muttabrodammen i Gjerdingselva

Post 24(2000-2002), Fjellsjøen

 

Post 3(2000-2002), Milekoia v/Vestlia

  

Post 26(2000-2002), Steinvollseter – tidligere Lortholseter

Post 18(2000-2002), Butleren

Post 30(2000-2002), Heikampen ved utsikten

 

Post 21(2000-2002), Dyregraver i Bølgenmarka nordvest for Ringkollen

Post 20(2000-2002), Ringkolltoppen

Post 19(2000-2002), Ruggestein v/Øyangsrøysa

Post 36(2000-2002), Vrangen

  

Post 31(2000-2002), Bjørnedelet

003101

Post 43(2000-2002), Huldreheim ved Ramstadsjøen

Post 12(2000-2002), Jordbærhaugen

Post 8(2000-2002), Åborbekken

  

Post 23(2000-2002), Svaraberget – østre topp

Post 7(2000-2002), Kolsåstoppen nord som 2000-års-sted

Post 22(2000-2002), Korsgranbråten

 

  

Post 42(2000-2002), Bjørnåsvarden

Post 47(2000-2002), Trollvanna

  

Post 49(2000-2002), Kruttmølleåsen

Post 35(2000-2002), Aurevannet – midtre dam

Post 46(2000-2002), Løkenseter

Post 45(2000-2002), Svarvestolsbrenna

Post 34(2000-2002), Turteråsen skogbrannfelt

Post 33(2000-2002), Minneplaten over Bernhard Herre

 

Post 39(2000-2002), Klopp over Smalgjermenningen

Post 38(2000-2002), Østbyvangen

Post 40(2000-2002), Gruve i Søndre Ramndalen

Post 44(2000-2002), Mønekollen i Losbymarka

Post 41(2000-2002), Tørrgranåsen