Kjentmannsmerket 2022-24

Det blir åpningsarrangement for ny bok på Haslumseter i Bærumsmarka , søndag 4. September. Se informasjon fra Skiforeningen her

4 poster er fra 1.mai 2021 fjernet

Post 9, 18, 23 og 28 er fra 1. mai erstatt med 4 nye erstatningsposter:

Post 9;  Bertelsmyråsen 338 (0576225-6627489)
Post 18; Høgvolltoppen (0578772-6674488)
Post 23; Trantjern gård (0584966-6678273)
Post 28; Damåsen 301 (0611382-6637008)

Se informasjon fra Skiforeningen her

Post 31(2020-2023), Glåmene

GPS: 32 V 591818 6657659

Post 25(2020-2023), Fiskeløysåsen 370

GPS: 32 V 594690 6670315

Post 6(2020-2023), Ringivollen

GPS: 32 V 577609 6642363

Post 5(2020-2023), OL-skog

OL-skog, en liten skogteig vest for Furuholmen

GPS: 32 V 578631 6639050

Post 21(2020-2023), Bekkeløpet nord for Grimstjemsputten

GPS: 32 V 589787 6673025

Post 20(2020-2023), «Gullfax» ved opplysningsskiltet

GPS: 32 V 590395 6674178

Post 46(2020-2023), «Ørneredet»

Der Milorgcella «Ørneredet» lå

GPS: 32 V 608999 6634521

Post 3(2020-2023), Bøsetra, ved utsikten

GPS: 32 V 574207 6635075

Post 2(2020-2023), Aukeåsen 213

Aukeåsen – Aukevarden 213

GPS: 32 V 583055 6624154

Post 23(2020-2023), Nedre Skjortjern

GPS: 32 V 587937 6670283

Når vi besøkte posten så var den fjernet pga. manglende tillatelse, men de originale postene må allikevel besøkes!

Post 24(2018-2021), Lenseløken

GPS: 32 V 588648 6667684

Sydvest ved Lenseløken

Dette ble post nr. 50 i 2018 boka. Første fullførte på flere år.

Post 18(2018-2021), Janhula [R]

GPS: 32 V 583617 6668785

Post 18(2020-2023), Høgvolltoppen(Erstatningspost)

GPS: 32 V 578773 6674488

Post 12(2020-2023), Dammersplassen

Dammersplassen-Langen

GPS: 32 V 577536 6653924

Post 15(2018-2021), Pipestein [R]

GPS: 32 V 575081 6660585

Post 12(2018-2021), Kleivmyra

Gamle dammer ved Kleivmyra

GPS: 32 V 573776 6657101

Post 9(2018-2021), Mosstua

Der Mosstua sto

GPS: 32 V 576669 6652756

Post 33(2020-2023), Høyde 334, vest Lille Aklungen

På en liten høyde vest for Lille Aklungen

GPS: 32 V 595620 6651779

Post 27(2020-2023), Ved Hakkloelvens østside

GPS: 32 V 593590 6661911

Post 28(2020-2023), «No Time to Die»

GPS: 32 V 598263 6665039

Når vi besøkte posten så var den fjernet pga. manglende tillatelse, men de originale postene må allikevel besøkes!

Post 38(2020-2023), Haralds bolig

GPS: 32 V 601049 6647976

Post 30(2018-2021), Fyllingskollen

Fyllingskollen nord for Middagskollen, også kalt Fyllings – Middagskollen

GPS: 32 V 590914 6659504

Post 32(2020-2023), Helgheim

Helgheim også kalt Harloff-villaen

GPS: 32 V 597496 6656953

Post 30(2020-2023), Skåltjern

GPS: 32 V 602300 6660672

Post 16(2018-2021), Fjerdingsbekken

Ved Fjerdingsbekken

GPS: 32 V 580193 6660892

Post 14(2020-2023), Sersjantmyra

GPS: 32 V 580391 6658842

Post 48(2018-2021), Myrsætra

GPS: 32 V 615704 6632300

Post 14(2018-2021), Langtjernkoia

Ved rester av Langtjernkoia

GPS: 32 V 584431 6660364

Post 13(2020-2023), Lysegrana

GPS: 32 V 586284 6657477

Post 17(2018-2021), Kjerrat nr. 5

GPS: 32 V 576658 6665988 

Kjerratmuseet

Post 20(2018-2021), Fiskebu

Fiskebu sør for Øyangen

GPS: 32 V 579881 6670207

Post 19(2018-2021), Gapahuken

Gapahuken ved Borgersetra

GPS: 32 V 578230 6669172

Post 1(2020-2023), Leina Kanonpost

Leina Kanonpost på Verpenåsen

GPS: 32 V 587786 6616033

Post 9(2020-2023), Portstolpene ved Kråka

De gamle portstolpene til plassen Kråka

GPS: 32 V 589687 6649539

Post 4(2020-2023), Haagensenovnen

Haagensenovnen på Brønnøya

GPS: 32 V 585544 6636488

Post 44(2020-2023), Gjersjøelva

GPS: 32 V 599154 6633414

Post 47(2020-2023), Dammyrdammen

Demningen ved Dammyrbekken

GPS: 32 V 609573 6622311

Post 49(2020-2023), Prekestolen

Prekestolen ved Rustadelven, Helvete

GPS: 32 V 611355 6622616

Post 43(2020-2023), Der Skarudhytta sto

GPS: 32 V 612526 6656357

Det anbefales å følge bokens veibeskrivelse. Det er ikke mulig å krysse Ulvedalen vis a vis posten, noe vi bommet på.

Post 48(2020-2023), Hebekkmåsan

Hebekkmåsan radiostasjon

GPS: 32 V 602055 6623089

Post 50(2020-2023), Salstein

GPS: 32 V 601324 6620203

Post 35(2020-2023), Brennberget 441 [R]

GPS: 32 V 603551 6655246

Post 37(2020-2023), Sherpatrappen

Liabratten – Sherpatrappen

GPS: 32 V 608390 6649419

Post 45(2020-2023), Hoppet på Kirkerudkollen

Der hoppet på Kirkerudkollen lå

GPS: 32 V 611109 6642694

Post 13(2018-2021), Mørkreiåsen

 

GPS: 32 V 581709 6657461

Post 10(2018-2021), Flyvrak – «Tipptanken»

Flyvrak, en av Tipptankene til F-84 Thunderjeten i Dammyrdalen

GPS: 32 V 583196 6655609

Post 7(2020-2023), Lysakerelven

Lysakerelven, nedre del ved Jar mølle

GPS: 32 V 590854 6643929

Post 10(2020-2023), Lommedalsbanen

GPS: 32 V 582795 6650356

Dette skulle være den store åpningsfesten, med flere tog i drift osv. Slik ble det ikke. Pga. Corona ble det maks antall deltakere, og vi meldte oss på for seint til å få være med. 

Vi kjøpte boka på skimuseet tidligere på dagen, og besøkte Lommedalsbanen senere på dagen. 

Et besøk på  Lommedalsbanen kan anbefales.