Tag Archives: Vannveiene

Post 26(2018-2021), Ved Trehørningen

Ved Grunnmuren etter arbeiderbolig med «Rum for ingeniør og opsynsmand» ved Trehørningen

GPS: 32 V 596984 6664165

Post 27(2018-2021), Ved Sølvvika

Ved rester etter barakke ved Sølvvika i Helgeren

GPS: 32 V 595851 6663041

 

Post 28(2016-2018), Vanntunnelutløpet nord for Trehørningsrumpa

Post 14(2016-2018), Øvre Lysedam

Post 34(2016-2018), Sognsvannsverket

163401

Post 13(2014-2016), Skåveggen i Evja

 

Post 28(2012-2014), «Plaga»

Post 27(2012-2014), Store Sandungsdammen

  

Post 3(2008-2010), Dammen i Svarttjernsdalen

Post 3, Dammen i Svarttjernsdalen

Post 45(2010-2012), Bremsrud

Post 46(2008-2010), Dammen ved S. Trollvann

Post 43(2008-2010), Markas minste dam i betong

Post 20(2006-2008), Kampevaddammen

Post 22(2006-2008), Mosjødammen

Post 24(2006-2008), Svartvatn ved dammen

Post 18(2006-2008), Nedre Lysedam

Post 36(2006-2008), Almedalen – Elmedalen

Post 40(2006-2008), En glemt dam nord for Spilen

Post 42(2006-2008), Gjerdrumsgjermenningen

Post 33(2006-2008), Andtjernsbekken

Etter åpningen på Svartor, dro vi videre til post 33, Antjernsbekken. Her var vi heller ikke alene.

 

Etter på var det godt med Kaffe og bolle på Finnerud

Post 17(2004-2006), «Limnigrafen» ved elven fra Kringla

Post 18(2004-2006), Svartendammen

 

  

Post 32(2002-2004), Dammen foran Gåslungen

Post 35(2002-2004), Lille Åklungen

Post 10(2000-2002), Auretjernsdammen

Post 44(2002-2004), Kroktjerntunellen

Post 19(2002-2004), Lokedammen

Post 29(2000-2002), Tunnelen fra Helgeren

Post 36(2000-2002), Vrangen

  

Post 35(2000-2002), Aurevannet – midtre dam