Tag Archives: Foss

Post 36(2018-2021), Hagerupfossen

Hagerupfossen i sætertjernsbekken NØ Aas gård

GPS: 32 V 602455 6667548

Post 12(2008-2010), Kneikafossen i Auretjernsbekken

Post 40(2008-2010), Myrgruvefossen [R]

Post 21(2002-2004), Jaklefossen

I dag skal vi reise for å ta Jaklefossen i den gamle boka, været er nydelig denne søndagen i slutten av september. Vi kom litt sent av gårde og var ikke klare til å begynne å gå før kl. var rundt halv ett. Vi gikk etter en vei ett lite stykke før vi gikk inn i skogen og fulgte kursen i retning fossen. Vi fant posten ganske greit, men trodde den skulle ligge nærmere fossen.

Det obligatoriske bildet ble tatt før vi fortsatte oppover i retning av fossen, på veien mot fossen tok vi  geocachen; Bernhard #1: Krokskogen Cascade

Vi dro videre til posten ved Tørkerudtjernet(Post 22, 2004-2006)

Post 31(2002-2004), Fossen under lille Gørja

Post 27(2000-2002), Målfossen i Katnoselven