Tag Archives: Dam

Post 8(2020-2023), Øyervannsdammen

GPS: 32 V 584902 6648823

Post 28(2018-2021), Ørfiskeanlegget

Post 10(2016-2018), Blekkevann, ved rester av dammen

Post 14(2016-2018), Øvre Lysedam

Post 26(2016-2018), Katnosa syd

Post 45(2016-2018), Borkedammen nord i søndre Krokvann

Post 25(2014-2016), Store Fidlingen = Store Fyllingen

Post 42(2014-2016), Syd i Søndre Ryggevann

Post 9(2012-2014), Gamledammen ved Trinungsvanna

Post 8(2012-2014), Øst for Guribysaga

Post 26(2012-2014), Smalvann

122601 122602

Post 23(2012-2014), Store Skillingen

122301

Post 39(2012-2014), Steindammen i Ulvevassdraget

123901

Post 11(2010-2012), Svarttjernsdammen

101103

101101   101102

Post 14(2012-2014), Gamle dammer ved Bønnerudtjernet

121401

Post 46(2012-2014), Skålsjøen

124601   124602

124603  124604

Post 27(2012-2014), Store Sandungsdammen

  

Post 5(2010-2012), Fløytadammen

Post 22(2010-2012), Løndalstjernet, ved gammel dam

Post 3(2008-2010), Dammen i Svarttjernsdalen

Post 3, Dammen i Svarttjernsdalen

Post 46(2008-2010), Dammen ved S. Trollvann

Post 39(2008-2010), Storøyungsdammen

Post 43(2008-2010), Markas minste dam i betong

Post 20(2006-2008), Kampevaddammen

Post 22(2006-2008), Mosjødammen

Post 24(2006-2008), Svartvatn ved dammen

Post 18(2006-2008), Nedre Lysedam

Post 40(2006-2008), En glemt dam nord for Spilen

Post 42(2006-2008), Gjerdrumsgjermenningen

Post 21(2004-2006), Finntjernsmyrdam

Post 18(2004-2006), Svartendammen

 

  

Post 32(2002-2004), Dammen foran Gåslungen

Post 35(2002-2004), Lille Åklungen

Post 10(2000-2002), Auretjernsdammen

Post 19(2002-2004), Lokedammen

Post 36(2000-2002), Vrangen

  

Post 35(2000-2002), Aurevannet – midtre dam