Category Archives: 2018 – 2021

Postene står ute 02.09.2018 – 31.08.2021

Post 13(2018-2021), Mørkreiåsen

 

GPS: 32 V 581709 6657461

Post 10(2018-2021), Flyvrak – «Tipptanken»

Flyvrak, en av Tipptankene til F-84 Thunderjeten i Dammyrdalen

GPS: 32 V 583196 6655609

Post 6(2018-2021), Belsetbonn

GPS: 32 V 576936 6645438

Post 25(2018-2021), «Enketangen»

«Enketangen» NØ i Elvann

GPS: 32 V 597919 6666003

 

Post 50(2018-2021), Rambergøya

Sydvest på Rambergøya

GPS: 32 V 596034 6639206


							

Post 23(2018-2021), Bislingflaka

GPS: 32 V 588771 6677960

Post 22(2018-2021), Auretjernsætra

GPS: 32 V 591165 6678668

Post 34(2018-2021), Bukollen 522

GPS: 32 V 600853 6670336

Post 26(2018-2021), Ved Trehørningen

Ved Grunnmuren etter arbeiderbolig med «Rum for ingeniør og opsynsmand» ved Trehørningen

GPS: 32 V 596984 6664165

Post 27(2018-2021), Ved Sølvvika

Ved rester etter barakke ved Sølvvika i Helgeren

GPS: 32 V 595851 6663041

 

Post 37(2018-2021), Konsta i Gjerdrum [R]

Post 38(2018-2021), Ramndalskollen

Ramndalskollen, ved en av daggruvene

GPS: 32 V 606482 6662495

Post 35(2018-2021), Kirkebyvangen

GPS: 32 V 604576 6668101

Post 28(2018-2021), Ørfiskeanlegget

Post 8(2018-2021), Ondurbakken

Post 36(2018-2021), Hagerupfossen

Hagerupfossen i sætertjernsbekken NØ Aas gård

GPS: 32 V 602455 6667548

Post 33(2018-2021), Strammestasjonen

Post 21(2018-2021), Olsknappen 534

Post 39(2018-2021), Breimåsan

GPS: 32 V 610139 6660979

Post 32(2018-2021), Kollbakkene

Post 49(2018-2021), Hjellsåstårnet 238

Post 3(2018-2021), Skaugumsåsen

Skaugumsåsen ved utsikten

Post 2(2018-2021), Blåfjell [R]

Svabergene ved Blåfjellhytta

Post 1(2018-2021), Taubanelodd

Det tredje settet med Taubanelodd

Post 41(2018-2021), Marikollslottet

Post 46(2018-2021), Kjonesteinen

Post 43(2018-2021), Gullsmedgrana

Post 44(2018-2021), Oslo Skiklubs hytte

Post 42(2018-2021), Den store Sarabråtbakken

Post 7(2018-2021), «Filosofsteinen»

Post 4(2018-2021), Buråsbonn

Post 47(2018-2021), Søndre Kytetjern

Nordøst for Søndre Kytetjern

GPS: 32 V 613760 6634037

 

 

 

 

Post 5(2018-2021), Svartoråsen

Svartoråsen nordøst

GPS: 32 V 580654 6643419

Post 40(2018-2021), Bronsealderrøysen

Ved den største bronsealderrøysen i Haneborgåsen

GPS: 32 V 609988 6647249

 

Post 11(2018-2021), Utsikten på Stuteskallveien

GPS: 32 V 586209 6656352

Post 45(2018-2021), Mortvassåsen 358 [R]

GPS: 32 V 609165 6637722

Post 29(2018-2021), Heinsteinen

Heinsteinen på Heikampen

GPS: 32 V 589345 6659709

Post 31(2018-2021), Holen

Holen, gammel plass midt mellom nedfartene, nederst i Wyllerløypa

GPS: 32 V 591219 6651449