Category Archives: 2006 – 2008

Post 41(2006-2008), Raudfjell, øst 410

Post 5(2006-2008), Stormyr

Post 20(2006-2008), Kampevaddammen

Post 21(2006-2008), Øyangsaga

Post 22(2006-2008), Mosjødammen

Post 4(2006-2008), Skakkleivåsen

Post 23(2006-2008), Åssjøbrenna

Post 16(2006-2008), Helvetesputtane, vestre

Post 19(2006-2008), Kjerkeberget (Høgåsen)

Post 7(2006-2008), Butterudbotn «Latinersteinen» [R]

Post 8(2006-2008), Flyvrakrester ved Olavsbekken

Post 38(2006-2008), Prestkona

Post 39(2006-2008), Fagertjern

Post 25(2006-2008), Gammel hestevei øst for Tvetjerna

Post 26(2006-2008), «S» i berg på Åbortjernshøgda

Post 2(2006-2008), DEG 1876

Post 1(2006-2008), Bronsealderrøysa på Knivsfjellet

Post 17(2006-2008), «Offersteinen» på Kjelsås

Post 27(2006-2008), Kølabonn ved Langlia

Post 13(2006-2008), Baklia på Kroksogen

Post 14(2006-2008), Helt vest 482

Her hadde vi utsikt over Tyrifjorden og Utøya

Post 29(2006-2008), Eriksknatten ved H – B steinen

Post 32(2006-2008), Rottungselven

Post 28(2006-2008), Kølabonner ved Milehogget

Post 30(2006-2008), Vest på Glotjernskollen

Post 31(2006-2008), Løvenskioldbautaen – 70 år

Post 24(2006-2008), Svartvatn ved dammen

Post 10(2006-2008), Rumpemyra – Rumpemyrrennet

Post 15(2006-2008), «Kvennhølet»

Post 9(2006-2008), Haugskollen nordøst ved utsikten

Post 11(2006-2008), Vøyensetervollen – Vuivollen – Wuivollen

Post 12(2006-2008), Mastekastet, nedre

Post 18(2006-2008), Nedre Lysedam

Post 50(2006-2008), Mjærskollen

Post 49(2006-2008), Gaupesteinsgrana – Sørmarkas største gran

Post 36(2006-2008), Almedalen – Elmedalen

Post 37(2006-2008), Der Jakob Bomstua bodde

Post 3(2006-2008), Herstadheia

Post 6(2006-2008), Bygdeborgen på Vindkovan, eller bare Vindkova

Post 40(2006-2008), En glemt dam nord for Spilen

Post 42(2006-2008), Gjerdrumsgjermenningen

Post 48(2006-2008), Tømmerås

Post 43(2006-2008), Blåtjernboltene

Post 45(2006-2008), Milorg-hula øst for Smalvannet

Post 35(2006-2008), Der Skådalsbakken – Vettakollbakken – Vestreaker’n lå

Post 46(2006-2008), Spinneren

Post 47(2006-2008), «Grisemøkkmåsan»

Post 44(2006-2008), Dalbakk

Post 33(2006-2008), Andtjernsbekken

Etter åpningen på Svartor, dro vi videre til post 33, Antjernsbekken. Her var vi heller ikke alene.

 

Etter på var det godt med Kaffe og bolle på Finnerud

Post 34(2006-2008), Svartor kalkovn

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.