Monthly Archives: mai 2020

Post 23(2018-2021), Bislingflaka

GPS: 32 V 588771 6677960

Post 22(2018-2021), Auretjernsætra

GPS: 32 V 591165 6678668

Post 34(2018-2021), Bukollen 522

GPS: 32 V 600853 6670336

Post 26(2018-2021), Ved Trehørningen

Ved Grunnmuren etter arbeiderbolig med «Rum for ingeniør og opsynsmand» ved Trehørningen

GPS: 32 V 596984 6664165

Post 27(2018-2021), Ved Sølvvika

Ved rester etter barakke ved Sølvvika i Helgeren

GPS: 32 V 595851 6663041

 

Post 37(2018-2021), Konsta i Gjerdrum [R]