Category Archives: Krokskogen

Post 13(2018-2021), Mørkreiåsen

 

GPS: 32 V 581709 6657461

Post 10(2018-2021), Flyvrak – «Tipptanken»

Flyvrak, en av Tipptankene til F-84 Thunderjeten i Dammyrdalen

GPS: 32 V 583196 6655609

Post 10(2020-2023), Lommedalsbanen

GPS: 32 V 582795 6650356

Dette skulle være den store åpningsfesten, med flere tog i drift osv. Slik ble det ikke. Pga. Corona ble det maks antall deltakere, og vi meldte oss på for seint til å få være med. 

Vi kjøpte boka på skimuseet tidligere på dagen, og besøkte Lommedalsbanen senere på dagen. 

Et besøk på  Lommedalsbanen kan anbefales. 

 

Post 11(2018-2021), Utsikten på Stuteskallveien

GPS: 32 V 586209 6656352

Post 16(2016-2019), Gråberget, Vakersetergråberjet

GPS: 32 V 583242 6659914

 

Post 14(2016-2018), Øvre Lysedam

Post 14(2014-2016), Gopletjern der Gopletjernshytta sto

Post 15(2014-2016), Skibet nord i N Heggelivann

Post 18(2014-2016), Lortholkollen vest – Bleiksjøåsen

Post 16(2014-2016), Syd i Bleiksjøen

Post 20(2014-2016), Østre Vambutjerna syd

Post 21(2014-2016), Vampire ZK-B

Post 16(2012-2014), Salthulsbroen

121601

Post 15(2012-2014), Bærumskollen 592

Post 13(2014-2016), Skåveggen i Evja

 

Post 10(2012-2014), Gryta i Heggelielva

Post 11(2010-2012), Svarttjernsdammen

101103

101101   101102

Post 15(2010-2012), Kustein [R]

101501

Post 17(2010-2012), Ved midtre Trillingtjerna

101701

Post 17(2012-2014), Oppkuven 704 [R]

121701   121702

Post 13(2010-2012), Abboråsen – Åbboråsen 547

101301

Post 12(2012-2014), Geitstigen 506

121201   121202

Post 12(2010-2012), Øskjevallsbrenna

101201   101202

Post 18(2010-2012), Marispranget

alt text

Post 16(2010-2012), Bronsealderrøysa ved Krokskogstupet

101601

Post 14(2012-2014), Gamle dammer ved Bønnerudtjernet

121401

Post 19(2010-2012), Store Åbortjernet

  

Post 19(2012-2014), Fururotvelta ved Spålsveien

  

Post 20(2012-2014), «Den store stenen»

Post 20(2010-2012), Enda et vannskille

Post 17(2008-2010), Bureknadden

  

Post 10(2008-2010), Prinsessens Utsikt

 

 

 

Post 27(2010-2012), Ormtjernet

Post 14(2010-2012), Langlidammen

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

Post 16(2008-2010), Kjerraten i Åsa, hjulhus nr. 9

Post 18(2008-2010), «Djevelens Punsjebolle»

Post 21(2008-2010), Røstjernet

Post 13(2008-2010), Flyvrakrester i Dammyrdalen

Post 14(2008-2010), Otertjernsrenna

Post 12(2008-2010), Kneikafossen i Auretjernsbekken

Post 11(2008-2010), Rodetavlen ved Benteplassen

Post 15(2008-2010), Mørkganga – Mørkgånga

Post 19(2008-2010), Janhula på Nautsundkollen

Post 20(2008-2010), Spålsberget

Post 20(2006-2008), Kampevaddammen

Post 21(2006-2008), Øyangsaga

Post 16(2006-2008), Helvetesputtane, vestre

Post 19(2006-2008), Kjerkeberget (Høgåsen)

Post 17(2006-2008), «Offersteinen» på Kjelsås

Post 13(2006-2008), Baklia på Kroksogen