Category Archives: Bærumsmarka

Post 7(2020-2023), Lysakerelven

Lysakerelven, nedre del ved Jar mølle

GPS: 32 V 590854 6643929

Post 8(2020-2023), Øyervannsdammen

GPS: 32 V 584902 6648823

Post 8(2018-2021), Ondurbakken

Post 9(2016-2019), Nordre Kolsås 379

GPS: 32 V 584894 6644502

 

Post 10(2016-2018), Blekkevann, ved rester av dammen

Post 10(2014-2016), Stormyra ved et grøftekryss

Post 9(2012-2014), Gamledammen ved Trinungsvanna

Post 7(2012-2014), Der Solfjellstua lå

Post 9(2014-2016), Solkollen syd

Post 8(2012-2014), Øst for Guribysaga

Post 10(2010-2012), Tjæregrashøgda

101001   101002

Post 9(2010-2012), Vensåskollane 374

100901

Post 8(2010-2012), «Kjerrgår’n» – Kolerakirkegården


Post 8(2008-2010), Lille Kolsås – Kløverkollen

Post 9(2008-2010), Lysakerelven ved Røafossen

Post 10(2006-2008), Rumpemyra – Rumpemyrrennet

Post 9(2006-2008), Haugskollen nordøst ved utsikten

Post 7(2004-2006), Skjerpene ved Fiskelaustjernet

  

Post 8(2004-2006), Steinsetting i Brunkollia

     

          

Post 10(2002-2004), Et ukjent sted på «Stanglina»

Post 9(2002-2004), Dælivannet

Post 8(2000-2002), Åborbekken

  

Post 7(2000-2002), Kolsåstoppen nord som 2000-års-sted