Category Archives: Kjekstadmarka

Post 2(2018-2021), Blåfjell [R]

Svabergene ved Blåfjellhytta

Post 1(2018-2021), Taubanelodd

Det tredje settet med Taubanelodd

Post 4(2016-2018), Vardåsen 349 [R]

Post 3(2016-2018), Hjemmefronthytta ved Småtjern [R]

Post 4(2014-2016), Gruve ved Nordvollen

140401

Post 2(2014-2016), Nordvest på Sørumåsen

Post 3(2014-2016), Øst for Langemyrene

Post 2(2012-2014), Kjempestein(ene)

120201

Post 3(2010-2012), Gravrøyser på Jutulåsen

Post 2(2008-2010), Høgåsen

Post 2, Høgåsen

Post 2(2010-2012), Tjuvkollen – Tyvekollen

Post 2, Tjuvkollen – Tyvekollen

Post 3(2008-2010), Dammen i Svarttjernsdalen

Post 3, Dammen i Svarttjernsdalen

Post 4(2006-2008), Skakkleivåsen

Post 3(2006-2008), Herstadheia

Post 3(2004-2006), Gamle «Drammensbanen»

Post 2(2004-2006), Storhella i Kjekstadmarka

Post 1(2004-2006), Hørtekollen

 

    

Post 2(2000-2002), Steinbrudd ved Sletthellene

  

Post 3(2002-2004), Delefurua [R]

Post 1(2000-2002), Trangeberget