Category Archives: 2002 – 2004

Post 6(2002-2004), Steindalen

Post 1(2002-2004), Ut mot havet

Post 21(2002-2004), Jaklefossen

I dag skal vi reise for å ta Jaklefossen i den gamle boka, været er nydelig denne søndagen i slutten av september. Vi kom litt sent av gårde og var ikke klare til å begynne å gå før kl. var rundt halv ett. Vi gikk etter en vei ett lite stykke før vi gikk inn i skogen og fulgte kursen i retning fossen. Vi fant posten ganske greit, men trodde den skulle ligge nærmere fossen.

Det obligatoriske bildet ble tatt før vi fortsatte oppover i retning av fossen, på veien mot fossen tok vi  geocachen; Bernhard #1: Krokskogen Cascade

Vi dro videre til posten ved Tørkerudtjernet(Post 22, 2004-2006)

Post 2(2002-2004), Et glemt minnesmerke på Hurum

  

Post 12(2002-2004), «Abrahamsrud»

Etter åpning på Myrsetra, dro vi hit for å ta en gjennværende post fra forrige bok. Det var det flere som gjorde.

  

Post 33(2002-2004), Kamphaug

Post 29(2002-2004), Porten

Post 30(2002-2004), Kulveitangen

 

Post 28(2002-2004), Hakkloa sag og mølle

          

Post 27(2002-2004), Anderstjernbekken

Post 24(2002-2004), Kastesteinene ved Ølja

 

Post 23(2002-2004), Helgehaugen

 

Post 22(2002-2004), Nord på Juthaugen

 

Post 25(2002-2004), Lurikoia [R]

 


Post 5(2002-2004), Sagfossen som drev Rustadsaga

Vi kjørte inn til parkeringsplassen ved Vestmarksetra, så satte vi oss på syklene og satte kursen i retning Sandungen. Været var strålende med sol fra skyfri himmel. Det var asfaltert vei helt inn til Sandungen så det gikk lett å sykle inn dit selv om det var mest oppover. Når vi kom frem til Sandungen tok vi av blåmerket vei langs vannet, vi fulgte denne veien langs vannet til vi passerte under kraftlinja. Etter en stund kom vi til en blåmerket sti som tok av til høyre for veien, her parkerte vi syklene det kom også ett annet par som var i samme ærend som oss.

Vi gikk innover stien til vi krysset bekken, her gikk vi langs bekken til vi kom til fossen. Posten sto på ett tre på toppen av fossen. Det var utrolig mye mygg her ved denne posten. Amund har nå tatt 40 poster og klart gullmerket. Vi fikk hjelp av de som kom til å ta dette bildet. Vi gikk så tilbake til syklene og satte kursen tilbake.

 Vi syklet ett lite stykke og fant denne fine plassen hvor vi rastet og spiste medbrakt mat. Etter å ha hvilt ut satte vi kursen hjemover med en liten avstikker opp til Rusten (militærleir). Det gikk lett hjemover da det var nesten bare nedoverbakke. Vi tok også en avstikker inn til Furuholmen hvor vi kjøpe kaffe og is, da vi kom ned til bilen hadde vi syklet ca. 15 km. Marte og jeg har fremdeles igjen noen poster før vi passerer 40 så det er enda mange turer igjen.


Post 18(2002-2004), Henningsteinen

021801

Post 17(2002-2004), Smeddalen

Post 10(2002-2004), Et ukjent sted på «Stanglina»

Post 49(2002-2004), Sotåsen

  

Post 47(2002-2004), Luttjern

Post 32(2002-2004), Dammen foran Gåslungen

Post 15(2002-2004), Malesteinen i Krokkleiva

Post 14(2002-2004), Nordsetra

  

Post 13(2002-2004), Attogframsetra

Post 11(2002-2004), Knappnæring

Sesongens første skitur startet kl. 12:10. på en privat parkeringsplass til høyre rett før Sollihøda kafé. Amund  hadde smurt skiene sine og Martes på forhånd mens jeg ville vente til vi skulle gå.  Det gikk oppover forbi Sollihøgda kapell og videre på preparert løype. Vi kom inn på en kryssende løype hvor vi diskuterte litt om hvor vi skulle gå, vi valgte og ikke gå opp til løypeskiltet men fulgte en løype rett frem, etter en stund gikk vi så inn på den preparerte løypa. Marte hadde veldig bakglatte ski så vi stoppet opp og smurte hennes ski med blå ekstra. Vi gikk så videre men kunne ikke helt kjenne oss igjen fra i fjor da vi var på samme sted så vi besluttet å snu å gå tilbake opp til løypeskiltet. Når vi leste på løypeskiltet så vi att vi skulle ha gått den løypa vi hadde lurt på tidligere inn Djupedalen. Vi  gikk  entusiastisk videre i visshet om at vi var på rett kjøl.  Den løypa vi skulle ta gikk av fra hovedløypa ned mot Mustadkoia, i dag var ikke denne løypa preparert men det hadde gått noen der muligens i går. Vi gikk over vannet været var grusomt med bløt snø og sno så en så nesten ikke noe, skiene ble også ganske håpløse da det var overvann. Da vi gikk opp fra vannet var det ikke langt opp til Mustadkoia, vi valgte å gå opp dit å spise matpakka vår da kl. allerede hadde blitt 13:30.

Etter en god rast var vi klare for nye utfordringer, jeg smurte mine ski da de kladdet noe forferdelig. Vi fulgte noen gamle skispor nedover på vår vei for å finne denne posten som vi ikke fant i fjor. Marte hadde veldig glatte ski, så hun slet veldig. Vi gikk og gikk men fant ut etter en stund at vi hadde gått for langt, Marte fikk smurt sine ski  og vi snudde og gikk opp en plass hvor vi hadde gått i fjor. Amund gikk først for å prøve å finne posten, Marte og jeg ventet en god stund men siden Amund ikke kom tilbake gikk vi etter og han hadde funnet posten. Det var tungt å gå da vi måtte brøyte løype selv, etter at posten var funnet var det stempling og fotografering før vi snudde og satte kursen hjemover.

Marte hadde fremdeles helt forferdelige ski de var grusomt bakglatte så hun hadde store problemer med å komme oppover i løssnøen. Amund byttet ski med henne da hans ski kladdet og de var lettere å gå oppover med., de byttet tilbake da vi kom opp til Mustadkoia. Det var begynt å bli litt skumt ute så det var nesten umulig å se løypa over vannet tilbake til lysløypa. Vi fortsatte lysløypa ned til parkeringsplassen og så videre uten lys frem til den plassen vi hadde parkert. Det var en våt og lei gjeng som satte seg inn i bilen kl. 16:45 for å kjøre hjem.

Vi fant posten så turen var vellykket.

Post 34(2002-2004), Jettegrytene ved Dausjøen

Post 36(2002-2004), Burås

Post 37(2002-2004), «Jegersly»

  

Post 9(2002-2004), Dælivannet

Post 4(2002-2004), Gammel strandkant

Post 39(2002-2004), Bjørgesæterfjellet

Post 31(2002-2004), Fossen under lille Gørja

Post 41(2002-2004), Rundkollen [R]

 

    

Post 40(2002-2004), Gravrøys på Jutulen

Post 38(2002-2004), Gamle Bergensvei

 

  

Post 8(2002-2004), Godtland

Post 7(2002-2004), Oppbrennerbonn

Post 35(2002-2004), Lille Åklungen

Post 50(2002-2004), Tyrigravåsen

Post 3(2002-2004), Delefurua [R]

Post 46(2002-2004), Slepptjern

Post 26(2002-2004), Stålmyra

Post 48(2002-2004), Vikstjernkoia

Post 43(2002-2004), Blåtjerngrana

Post 45(2002-2004), Vannbassenget ved Sarabråten

Post 44(2002-2004), Kroktjerntunellen

Post 42(2002-2004), Djupdalen gruve

Post 20(2002-2004), «Damtjernåsen»

Post 19(2002-2004), Lokedammen

Post 16(2002-2004), St Jørgenkastet