Category Archives: Kjentmannsheftene

Post 28(2018-2021), Ørfiskeanlegget

Post 8(2018-2021), Ondurbakken

Post 36(2018-2021), Hagerupfossen

Post 33(2018-2021), Strammestasjonen

Post 21(2018-2021), Olsknappen 534

Post 39(2018-2021), Breimåsan

Post 32(2018-2021), Kollbakkene

Post 49(2018-2021), Hjellsåstårnet 238

Post 3(2018-2021), Skaugumsåsen

Skaugumsåsen ved utsikten

Post 2(2018-2021), Blåfjell [R]

Svabergene ved Blåfjellhytta

Post 1(2018-2021), Taubanelodd

Det tredje settet med Taubanelodd

Post 41(2018-2021), Marikollslottet

Post 46(2018-2021), Kjonesteinen

Post 43(2018-2021), Gullsmedgrana

Post 44(2018-2021), Oslo Skiklubs hytte

Post 42(2018-2021), Den store Sarabråtbakken

Post 7(2018-2021), «Filosofsteinen»

Post 29(2016-2019), Gørjehøgda 490

Post 6(2016-2019), Eikestøa i Store Sandungen

Post 4(2018-2021), Buråsbonn

Post 7(2016-2019), Tanumvollen, også kalt Billingstadvollen

Post 47(2016-2019), Karen Cudrios ridevei

Karen Cudrios ridevei, syd for Skjelbreia

GPS: 32 V 610664 6632341

Post 48(2016-2019), «Et nytt objekt»

«Et nytt objekt», Et apropos til Andersrud Kiærringen

GPS: 32 V 613061 6628210

 

Post 47(2018-2021), Søndre Kytetjern

Nordøst for Søndre Kytetjern

GPS: 32 V 613760 6634037

 

 

 

 

Post 37(2016-2019), Bårhaugkampen, Borhaugkampen

GPS: 32 V 609044 6684244

Post 9(2016-2019), Nordre Kolsås 379

GPS: 32 V 584894 6644502

 

Post 5(2018-2021), Svartoråsen

Svartoråsen nordøst

GPS: 32 V 580654 6643419

Post 8(2016-2019), Urselva

GPS: 32 V 579831 6643062

 

Post 40(2018-2021), Bronsealderrøysen

Ved den største bronsealderrøysen i Haneborgåsen

GPS: 32 V 609988 6647249

 

Post 11(2018-2021), Utsikten på Stuteskallveien

GPS: 32 V 586209 6656352

Post 16(2016-2019), Gråberget, Vakersetergråberjet

GPS: 32 V 583242 6659914

 

Post 45(2018-2021), Mortvassåsen 358 [R]

GPS: 32 V 609165 6637722

Post 44(2016-2019), Cudriosteinen, vestsiden av svartkulp

GPS: 32 V 609664 6635813

Post 29(2018-2021), Heinsteinen

Heinsteinen på Heikampen

GPS: 32 V 589345 6659709

Post 31(2016-2019), Raabes gamme, eller kåte

Post 31(2018-2021), Holen

Holen, gammel plass midt mellom nedfartene, nederst i Wyllerløypa

GPS: 32 V 591219 6651449

Post 5(2016-2018), Gjellebekk skanse [R]

Post 4(2016-2018), Vardåsen 349 [R]

Post 3(2016-2018), Hjemmefronthytta ved Småtjern [R]

Post 10(2016-2018), Blekkevann, ved rester av dammen

Post 28(2016-2018), Vanntunnelutløpet nord for Trehørningsrumpa

Post 50(2016-2018), Orremåsen i Gaupesteinmarka

Post 32(2016-2018), Tryvannsgrana

Post 46(2016-2018), Dølerudbakken

Post 49(2016-2018), Helt syd i Oslo fylke

Post 40(2014-2016), TRIPPERUD «INN

Post 14(2016-2018), Øvre Lysedam

Post 14(2014-2016), Gopletjern der Gopletjernshytta sto

Post 15(2014-2016), Skibet nord i N Heggelivann

Post 18(2014-2016), Lortholkollen vest – Bleiksjøåsen