Category Archives: Kjentmannsheftene

Post 43(2020-2023), Der Skarudhytta sto

GPS: 32 V 612526 6656357

Det anbefales å følge bokens veibeskrivelse. Det er ikke mulig å krysse Ulvedalen vis a vis posten, noe vi bommet på.

Post 48(2020-2023), Hebekkmåsan

Hebekkmåsan radiostasjon

GPS: 32 V 602055 6623089

Post 50(2020-2023), Salstein

GPS: 32 V 601324 6620203

Post 35(2020-2023), Brennberget 441 [R]

GPS: 32 V 603551 6655246

Post 37(2020-2023), Sherpatrappen

Liabratten – Sherpatrappen

GPS: 32 V 608390 6649419

Post 45(2020-2023), Hoppet på Kirkerudkollen

Der hoppet på Kirkerudkollen lå

GPS: 32 V 611109 6642694

Post 13(2018-2021), Mørkreiåsen

 

GPS: 32 V 581709 6657461

Post 10(2018-2021), Flyvrak – «Tipptanken»

Flyvrak, en av Tipptankene til F-84 Thunderjeten i Dammyrdalen

GPS: 32 V 583196 6655609

Post 7(2020-2023), Lysakerelven

Lysakerelven, nedre del ved Jar mølle

GPS: 32 V 590854 6643929

Post 10(2020-2023), Lommedalsbanen

GPS: 32 V 582795 6650356

Dette skulle være den store åpningsfesten, med flere tog i drift osv. Slik ble det ikke. Pga. Corona ble det maks antall deltakere, og vi meldte oss på for seint til å få være med. 

Vi kjøpte boka på skimuseet tidligere på dagen, og besøkte Lommedalsbanen senere på dagen. 

Et besøk på  Lommedalsbanen kan anbefales. 

 

Post 8(2020-2023), Øyervannsdammen

GPS: 32 V 584902 6648823

Post 34(2020-2023), Bob-banen ved «Veggen»

Bob-banen etter OL i Oslo 1952

GPS: 32 V 593996 6649745

Post 6(2018-2021), Belsetbonn

GPS: 32 V 576936 6645438

Post 25(2018-2021), «Enketangen»

«Enketangen» NØ i Elvann

GPS: 32 V 597919 6666003

 

Post 50(2018-2021), Rambergøya

Sydvest på Rambergøya

GPS: 32 V 596034 6639206


							

Post 23(2018-2021), Bislingflaka

GPS: 32 V 588771 6677960

Post 22(2018-2021), Auretjernsætra

GPS: 32 V 591165 6678668

Post 34(2018-2021), Bukollen 522

GPS: 32 V 600853 6670336

Post 26(2018-2021), Ved Trehørningen

Ved Grunnmuren etter arbeiderbolig med «Rum for ingeniør og opsynsmand» ved Trehørningen

GPS: 32 V 596984 6664165

Post 27(2018-2021), Ved Sølvvika

Ved rester etter barakke ved Sølvvika i Helgeren

GPS: 32 V 595851 6663041

 

Post 37(2018-2021), Konsta i Gjerdrum [R]

Post 38(2018-2021), Ramndalskollen

Ramndalskollen, ved en av daggruvene

GPS: 32 V 606482 6662495

Post 35(2018-2021), Kirkebyvangen

GPS: 32 V 604576 6668101

Post 28(2018-2021), Ørfiskeanlegget

Post 8(2018-2021), Ondurbakken

Post 36(2018-2021), Hagerupfossen

Hagerupfossen i sætertjernsbekken NØ Aas gård

GPS: 32 V 602455 6667548

Post 33(2018-2021), Strammestasjonen

Post 21(2018-2021), Olsknappen 534

Post 39(2018-2021), Breimåsan

GPS: 32 V 610139 6660979

Post 32(2018-2021), Kollbakkene

Post 49(2018-2021), Hjellsåstårnet 238

Post 3(2018-2021), Skaugumsåsen

Skaugumsåsen ved utsikten

Post 2(2018-2021), Blåfjell [R]

Svabergene ved Blåfjellhytta

Post 1(2018-2021), Taubanelodd

Det tredje settet med Taubanelodd

Post 41(2018-2021), Marikollslottet

Post 46(2018-2021), Kjonesteinen

Post 43(2018-2021), Gullsmedgrana

Post 44(2018-2021), Oslo Skiklubs hytte

Post 42(2018-2021), Den store Sarabråtbakken

Post 7(2018-2021), «Filosofsteinen»

Post 29(2016-2019), Gørjehøgda 490

Post 6(2016-2019), Eikestøa i Store Sandungen

Post 4(2018-2021), Buråsbonn

Post 7(2016-2019), Tanumvollen, også kalt Billingstadvollen

Post 47(2016-2019), Karen Cudrios ridevei

Karen Cudrios ridevei, syd for Skjelbreia

GPS: 32 V 610664 6632341

Post 48(2016-2019), «Et nytt objekt»

«Et nytt objekt», Et apropos til Andersrud Kiærringen

GPS: 32 V 613061 6628210

 

Post 47(2018-2021), Søndre Kytetjern

Nordøst for Søndre Kytetjern

GPS: 32 V 613760 6634037

 

 

 

 

Post 37(2016-2019), Bårhaugkampen, Borhaugkampen

GPS: 32 V 609044 6684244

Post 9(2016-2019), Nordre Kolsås 379

GPS: 32 V 584894 6644502

 

Post 5(2018-2021), Svartoråsen

Svartoråsen nordøst

GPS: 32 V 580654 6643419