Monthly Archives: oktober 2010

Post 2(2008-2010), Høgåsen

Post 2, Høgåsen

Post 2(2010-2012), Tjuvkollen – Tyvekollen

Post 2, Tjuvkollen – Tyvekollen

Post 3(2008-2010), Dammen i Svarttjernsdalen

Post 3, Dammen i Svarttjernsdalen

Post 45(2010-2012), Bremsrud

Post 44(2010-2012), Igletjern, ett av mange i Østmarka

Post 43(2010-2012), Donsbautaen, speiderstøtta ved Hauktjern

Post 26(2010-2012), Askeren ved utløpet

Post 23(2010-2012), Manntjernet