Category Archives: 2020 – 2023

Post 43(2020-2023), Der Skarudhytta sto

GPS: 32 V 612526 6656357

Det anbefales å følge bokens veibeskrivelse. Det er ikke mulig å krysse Ulvedalen vis a vis posten, noe vi bommet på.

Post 48(2020-2023), Hebekkmåsan

Hebekkmåsan radiostasjon

GPS: 32 V 602055 6623089

Post 50(2020-2023), Salstein

GPS: 32 V 601324 6620203

Post 35(2020-2023), Brennberget 441 [R]

GPS: 32 V 603551 6655246

Post 37(2020-2023), Sherpatrappen

Liabratten – Sherpatrappen

GPS: 32 V 608390 6649419

Post 45(2020-2023), Hoppet på Kirkerudkollen

Der hoppet på Kirkerudkollen lå

GPS: 32 V 611109 6642694

Post 7(2020-2023), Lysakerelven

Lysakerelven, nedre del ved Jar mølle

GPS: 32 V 590854 6643929

Post 10(2020-2023), Lommedalsbanen

GPS: 32 V 582795 6650356

Dette skulle være den store åpningsfesten, med flere tog i drift osv. Slik ble det ikke. Pga. Corona ble det maks antall deltakere, og vi meldte oss på for seint til å få være med. 

Vi kjøpte boka på skimuseet tidligere på dagen, og besøkte Lommedalsbanen senere på dagen. 

Et besøk på  Lommedalsbanen kan anbefales. 

 

Post 8(2020-2023), Øyervannsdammen

GPS: 32 V 584902 6648823

Post 34(2020-2023), Bob-banen ved «Veggen»

Bob-banen etter OL i Oslo 1952

GPS: 32 V 593996 6649745