Tag Archives: Milorg

Post 43(2020-2023), Der Skarudhytta sto

GPS: 32 V 612526 6656357

Det anbefales å følge bokens veibeskrivelse. Det er ikke mulig å krysse Ulvedalen vis a vis posten, noe vi bommet på.

Post 3(2016-2018), Hjemmefronthytta ved Småtjern [R]

Post 50(2016-2018), Orremåsen i Gaupesteinmarka

Post 27(2014-2016), Fagerliseter

Post 42(2016-2018), Milorghula ved Åmotdammen

Post 13(2006-2008), Baklia på Kroksogen

Post 9(2004-2006), Finnegrotta [R]

 

    

Post 45(2006-2008), Milorg-hula øst for Smalvannet

Post 25(2002-2004), Lurikoia [R]

 


Post 9(2000-2002), Minnesmerke på Leikemyr