Category Archives: 2014 – 2016

Postene står ute 31.08.2014 – 01.09.2017

Post 40(2014-2016), TRIPPERUD «INN

Post 14(2014-2016), Gopletjern der Gopletjernshytta sto

Post 15(2014-2016), Skibet nord i N Heggelivann

Post 18(2014-2016), Lortholkollen vest – Bleiksjøåsen

Post 16(2014-2016), Syd i Bleiksjøen

Post 27(2014-2016), Fagerliseter

Post 24(2014-2016), Grasdalskollen 642 [R]

 

Post 41(2014-2016), Harasteinen

Post 29(2014-2016), Lukasvika i Hakkloa

Post 1(2014-2016), Haraldsfjellet 207

 

Utgangspunkt:  Myhrene gård Golfbane
Fremkomsmiddel: Beina
Avstand: 3,5 Km
Tid: 1 t 15 min

Post 6(2014-2016), Gamleeika på Lauvåsen

Post 20(2014-2016), Østre Vambutjerna syd

Post 21(2014-2016), Vampire ZK-B

Post 25(2014-2016), Store Fidlingen = Store Fyllingen

Post 38(2014-2016), «Midtvegssteinen»

Post 39(2014-2016), NSBs tidligere steinbrudd i Styggedalen

Post 30(2014-2016), Varingskollen sydøst ute på Vesleåsen

Post 34(2014-2016), Deledalen

143401

Post 31(2014-2016), Hengebroen over Fyllingselven

Post 28(2014-2016), Kveldroshøgda 484

Post 32(2014-2016), Klemblokken

Post 7(2014-2016), Tokerudutsikten på Tanumåsen

Post 4(2014-2016), Gruve ved Nordvollen

140401

Post 2(2014-2016), Nordvest på Sørumåsen

Post 46(2014-2016), Gruve nordvest for Dalsåsen

Post 49(2014-2016), Jettegryta ved Fjell

Post 48(2014-2016), Trollsteinen/Bjørneskallen

Post 42(2014-2016), Syd i Søndre Ryggevann

Post 13(2014-2016), Skåveggen i Evja

 

Post 10(2014-2016), Stormyra ved et grøftekryss

Post 3(2014-2016), Øst for Langemyrene

Post 9(2014-2016), Solkollen syd

Post 50(2014-2016), Gruvene nord for Nordre Spro brygge

Post 35(2014-2016), «Polen»

143501

Post 33(2014-2016), Oslos geografiske midtpunkt

143301

Post 37(2014-2016), Gjelleråsen 324

143701

Post 36(2014-2016), Røverkollen

Post 43(2014-2016), Store Haukåsen 357

144301

Post 45(2014-2016), Stakanløypa

Post 44(2014-2016), Ekeberg basis A