Alfabetisk oversikt

 
A.B. No 36 bolten Nordmarka 2008 28
Abboråsen – Åbboråsen 547 Krokskogen 2010 13
«Abrahamsrud» Krokskogen 2002 12
Almedalen – Elmedalen Lillomarka 2006 36
Almedalshøgda 504 Nordmarka 2012 22
Anderstjernbekken Nordmarka 2002 27
Andtjernsbekken Nordmarka 2006 33
Angstkleiva Lillomarka 1996 36
Ankerveien Nordmarka 1992 18
Asbjørnsens vei Krokskogen 2004 15
Asdøljuvet Vestmarka 1990 4
Askeren ved utløpet Nordmarka 2010 26
Askvangen Romeriksåsen 2010 42
Attogframsetra Krokskogen 2002 13
Aukeåsen 213 Hurum 2020 2
Auretjernsdammen Krokskogen 2000 10
Auretjernsætra Nordmarka 2018 22
Aurevannet – midtre dam Lillomarka 2000 35
Aurtjernet i Rælingen Østmarka 1996 47
Baklia på Krokskogen Krokskogen 2006 13
Ballangrudkollen Nordmarka 2004 23
Barlindåsen 1994 33
Barlindåsen – Barlinderåsen 398 Østmarka 2012 42
Barlindåsen 384 Lillomarka 2010 35
Bekkeløpet nord for Grimstjemsputten Nordmarka 2020 21
Belsetbonn Vestmarka 2018 6
Benken ved Forfoten Østmarka 2000 48
Bentebråtan Romeriksåsen 2004 42
Benteplassen Krokskogen 1990 8
Bergsåsen 458 Vestmarka 2012 4
Bislingflaka Nordmarka 2018 23
«Bjønnehulen» i Kjekstadmarka Kjekstadmarka 1998 2
Bjønneskansen ved Gråberget Krokskogen 1992 14
Bjørgesæterfjellet Romeriksåsen 2002 39
Bjørnedelet Nordmarka 2000 31
Bjørnehi på Hagahogget Vestmarka 1990 2
Bjørnejakt i Kristiania omegn Krokskogen 1998 15
Bjørnsjøhelvete Nordmarka 1998 29
Bjørnåsen 304 Hurum 2016 2
Bjørnåsvarden Østmarka 2000 42
Bleiksjøflaka 576 Krokskogen 2020 18
Blekkevann, ved rester av dammen Bærumsmarka 2016 10
BLEU-steinen ved Manaskaret Krokskogen 1998 10
Blåfjell Kjekstadmarka 2018 2
Blåtjernboltene Østmarka 2006 43
Blåtjerngrana Østmarka 2002 43
Bob-banen ved «Veggen» Nordmarka 2020 34
Bogstadsetra Nordmarka 2008 31
Borkedammen nord i søndre Krokvannet Østmarka 2016 45
Branntjernhøgda Nordmarka 1990 26
Branntårnet ved Måren Nesodden 1998 50
Breidmåsan Sørmarka 2004 50
Breihella 1994 50
Breimåsan Romeriksåsen 2018 39
Bremsrud Østmarka 2010 45
Brennberget 441 Lillomarka 2008 35
Brennberget 441 Lillomarka 2020 35
Bronsealderrøys Krokskogen 1990 10
Bronsealderrøys på Knivsfjellet Hurumlandet 2006 1
Bronsealderrøysa ved Krokskogstupet Krokskogen 2010 16
Bronsealderrøysen Gjelleråsmarka 2018 40
Bronsealderrøysene på Risfjellet Vestmarka 2008 6
Bronsealderrøysene på Risfjellet Vestmarka 1992 6
Bukkebekksteinen Krokskogen 2004 12
Bukollen 522 Romeriksåsen 2018 34
Bureknadden 163 Krokskogen 2008 17
Burås Lillomarka 2002 36
Burås Vestmarka 1996 7
Buråsbonn Vestmarka 2018 4
Busterudvangen Romeriksåsen 1990 34
Butleren Krokskogen 2000 18
Butlersmalet Nordmarka 2008 29
Butterudbotn «Latinersteinen» Vestmarka 1994 7
Butterudbotn «Latinersteinen» Vestmarka 2006 7
Byflakseter Krokskogen 1990 7
Bygdeborg ved Maridalsvannet Lillomarka 1996 35
Bygdeborgen på Djupdalsåsen Vestmarka 1998 3
Bygdeborgen på Fosskollen Kjekstadmarka 1996 3
Bygdeborgen på Vindkovan Vestmarka 2006 6
Bysteinen – Linskjørka Nordmarka 1998 24
Bærumskollen 592 Krokskogen 2012 15
Bøsetra, ved utsikten Vestmarka 2020 3
Båhusseter Nordmarka 1996 23
Bårhaugkampen, Borhaugkampen Romeriksåsen 2016 37
Cella Styggdalen Nordmarka 2016 23
Cudriobakken Østmarka 2012 44
Cudriosteinen, vestsiden av svartkulp Østmarka 2016 44
D E G 1876 Hurumlandet 2006 2
Dalbakk Østmarka 2006 44
Damefallet Vestmarka 1998 6
Dammen foran Gåslungen Nordmarka 2002 32
Dammen i Svarttjernsdalen Kjekstadmarka 2008 3
Dammen på Østre Langtjern Krokskogen 1996 16
Dammen ved S. Trollvann Østmarka 2008 46
Dammersplassen Krokskogen 2020 12
Dammyrdammen Sørmarka 2020 47
«Damtjernåsen» Krokskogen 2002 20
Danielshøgda 1994 13
Dausjøberget Lillomarka 2010 36
Dausjødammen Nordmarka 2004 33
De Gotthalfske Gruver Lillomarka 1992 40
Deledalen Nordmarka 2014 34
Delefurua Kjekstadmarka 1992 2
Delefurua Kjekstadmarka 2002 3
«Den første Varde» Østmarka 2004 47
Den store Sarabråtbakken Østmarka 2018 42
«Den store stenen» Krokskogen 2012 20
Der 60 grader nord krysser Oslomeridianen Nordmarka 1996 34
Der Banner-Ole bodde Nordmarka 2004 26
Der Jakob Bomstua bodde Lillomarka 2006 37
Der Milorg cella ved Svarttjern sto Nordmarka 2014 23
Der Rødkleivhytta/Løytnantshytta sto Nordmarka 2016 33
Der Skarudhytta sto Romeriksåsen 2020 43
Der Skådalsbakken lå Nordmarka 2006 35
Der Solfjellstua lå Bærumsmarka 2012 7
«Djevelens Punsjebolle» Krokskogen 2008 18
Djupdalen gruve Romeriksåsen 2002 42
Donsbautaen, speiderstøtta ved Hauktjern Østmarka 2010 43
Dritarholbergets hemmelighet? Krokskogen 2012 11
Drittjern Romeriksåsen 2016 39
Dunderen Østmarka 1996 43
Dyregrav Krokskogen 2014 19
Dyregraver i Bølgenmarka nordvest for Ringkollen Krokskogen 2000 21
Dælivannet Bærumsmarka 2002 9
Dødens skyggedal nordvest på Gaupefjell Nesodden 2012 50
Dølerudbakken Østmarka 2016 46
Eikestøa i Store Sandungen Vestmarka 2016 6
Ekeberg basis A Østmarka 2014 44
Elgsbrenna 485 Krokskogen 2016 15
Elgtjern Sørmarka 1998 48
Elgåsen Østmarka 1992 47
Ellingsrud Mølle Østmarka 2004 44
Elneshøgda Nordmarka 2016 27
Elvikløkka – Elviga – Elvigen Nordmarka 2004 27
En glemt dam nord for Spilen Romeriksåsen 2006 40
Enda et vannskille Krokskogen 2010 20
Engelstadvangen Romeriksåsen 1990 37
«Enketangen» Nordmarka 2018 25
Eriksknatten ved «H-B» steinen Nordmarka 2006 29
Eriksvann Østmarka 1990 45
Et glemt minnesmerke på Hurum Hurumlandet 2002 2
«Et nytt objekt» Østmarka 2016 48
Et ukjent sted på «Stanglina» Bærumsmarka 2002 10
Fagerliseter Nordmarka 2014 27
Fagertjern Romeriksåsen 2006 39
Fagervann 1994 30
Femputtstenen Krokskogen 1996 19
Feviksvangen Romeriksåsen 2004 40
«Filosofsteinen» Bærumsmarka 2018 7
Finne-Flaksætra Krokskogen 2004 10
Finnegrotta Krokskogen 2004 9
Finnegrotta Krokskogen 1990 5
Finnerudseter Nordmarka 2012 24
Finnstad Nordmarka 1990 29
Finntjernsmyrdam Nordmarka 2004 21
Finnvollen Nordmarka 2008 32
Fiskebu Krokskogen 2018 20
Fiskeløysåsen 370 Nordmarka 2020 25
Fjellfugleleiken Østmarka 1998 46
Fjellsjøen Nordmarka 2000 24
Fjellsjøhøgda Nordmarka 2004 24
Fjellsjøkoia vest for Skotjernfjellet Romeriksåsen 2016 38
Fjerdingsbekken Krokskogen 2018 16
FleskeLars’ sommerhule Krokskogen 1998 16
Flyttsteinen på Steinbuåsen Krokskogen 2004 20
Flyvrak – «Tipptanken» Krokskogen 2018 10
Flyvrak Hansakollen Nordmarka 1992 22
Flyvraket øst for Lanlivannet Nordmarka 2010 29
Flyvrakrester i Dammyrdalen Krokskogen 2008 13
Flyvrakrester ved Olavsbekken Vestmarka 2006 8
Fløytadammen Vestmarka 2010 5
Foss Lauvtangen Dams. 1994 37
Fossen under lille Gørja Nordmarka 2002 31
Fredrikstad gård Nordmarka 1990 20
Fuglemyrhøgda 456 Nordmarka 2020 29
Fururotvelta ved Spålsveien Krokskogen 2012 19
Furuåsen 1994 5
Fyllingskollen Nordmarka 2018 30
Gapahuken ved Rundetjern Romeriksåsen 2012 38
Galemyra Bærumsmarka 1998 8
Gamle «Drammensbanen» Kjekstadmarka 2004 3
Gamle Bergensvei Lillomarka 2002 38
Gamle dammer ved Bønnerudtjernet Krokskogen 2012 14
Gamle Sinnerdammen Krokskogen 2016 21
Gamle Steinsvollen Krokskogen 2016 11
Gamledammen ved Trinungsvanna Bærumsmarka 2012 9
Gamleeika på Lauvåsen Vestmarka 2014 6
Gammel ferdselsvei ved Langlia Nordmarka 1996 25
Gammel hestevei i Heikamplia Nordmarka 2010 31
Gammel hestevei øst for Tvetjerna Nordmarka 2006 25
Gammel strandkant Vestmarka 2002 4
Gammel turvei ved Damtjern/Svenskeveien Krokskogen 1998 9
Gampen Vestmarka 2000 5
Gampetjern Krokskogen 1992 10
Gapahuken Krokskogen 2018 19
Gaupekollen Nordmarka 2004 32
Gaupestein Sørmarka 1992 50
Gaupestein Sørmarka 1998 49
Gaupesteingrana Sørmarka 2006 49
Geitstigen 506 Krokskogen 2012 12
Gjellebekk skanse Vestmarka 2016 5
Gjellebekk skansene Vestmarka 1994 4
Gjelleråsen 324 Lillomarka 2014 37
Gjerdrumsgjermenningen Romeriksåsen 2006 42
Gjerdrumsgjermenningen Romeriksåsen 1992 31
Gjerimosan Romeriksåsen 1996 39
Gjersjøelva 2020 44
Gjørudshaugen Krokskogen 1998 18
Glasåsen Vestmarka 2004 4
Glåmene Nordmarka 1990 19
Glåmene Nordmarka 2020 31
Gobekkdalen Nordmarka 1992 17
Godtland Vestmarka 2002 8
Gopletjern der Gopletjernshytta sto Krokskogen 2014 14
Gopletjernsåsen Krokskogen 2000 15
Grasdalskollen 1994 22
Grasdalskollen 642 Nordmarka 2014 24
Grasdalsputten Nordmarka 1992 27
Gravrøys på Jutulen Romeriksåsen 2002 40
Gravrøyser på Jutulåsen Kjekstadmarka 2010 3
«Grimstad» Nordmarka 2016 24
Grimsvatnet Nordmarka 2004 25
Grinderkollen Østmarka 2010 46
Grinderkollen Østmarka 1990 49
«Grisemøkkmåsan» Østmarka 2006 47
Grosetkollen Vestmarka 1996 4
Gruva på Oppegårdskollen Romeriksåsen 1992 30
Gruve i Søndre Ramndalen Romeriksåsen 2000 40
Gruve nordvest for Dalsåsen Østmarka 2014 46
Gruve ved Nordvollen Kjekstadmarka 2014 4
Gruvebakken 1994 39
Gruvehøgda Romeriksåsen 1996 41
Gruveliastollen Romeriksåsen 2010 39
Gruven på Tjuvåsen Frogn 2010 50
Gruvene nord for Nordre Spro brygge Nesodden 2014 50
Gryta Lillomarka 1990 31
Gryta i Heggelielva Krokskogen 2012 10
Gryte SØ for Tveitsetra Vestmarka 2004 5
Grønliåsen Sørmarka 2004 49
Gråberget, Vakersetergråberjet Krokskogen 2016 16
«Gullfax» ved opplysningsskiltet Nordmarka 2020 20
Gullikskollen Krokskogen 2004 13
Gullsmeden Østmarka 2004 46
Gullsmedgrana Østmarka 2018 43
Guriputten Romeriksåsen 1992 33
Guritjernkollen Romeriksåsen 2004 41
Gyrihaugen Krokskogen 1998 12
Gørjehøgda 490 Nordmarka 2016 29
Hagaskjerpene Bærumsmarka 1996 8
Hagerupfossen Romeriksåsen 2018 36
Hakkloa dam 1994 29
Hakkloa sag og mølle Nordmarka 2002 28
Hakklokroktjern Nordmarka 2020 26
Hakklokroktjernet Nordmarka 2008 30
Haklomiddagskollen 520 vesttoppen Nordmarka 2012 29
Haralds bolig Lillomarka 2020 38
Haraldsfjellet 207 Hurum 2014 1
Harasteinen Romeriksåsen 2014 41
Haugskollen nordøst ved utsikten Bærumsmarka 2006 9
Haukenrenna Krokskogen 2004 19
Hauketjernskløftene Østmarka 1992 43
Haveråsen Vestmarka 1994 6
Haveråsen Vestmarka 2010 6
Hebekkmåsan Sørmarka 2020 48
Heikampen ved utsikten Nordmarka 2000 30
Heinsteinen Nordmarka 2018 29
Heiåsen syd, ved flyttblokk med natteleie Østmarka 2010 47
Heksebergfjellet Romeriksåsen 1998 41
Heksebergfjellet/Vardåsen Romeriksåsen 2012 40
Heksekostgrana på Guribrenna Nordmarka 1998 25
Helgehaugen Nordmarka 2002 23
Helgheim Nordmarka 2020 32
Hellebekkmyrene Romeriksåsen 1992 32
Hellersteinen, Hellern Romeriksåsen 2010 37
Helletjernet Romeriksåsen 2004 39
Helt Syd – Østnestangen Hurum 2012 1
Helt syd i Oslo fylke Sørmarka 2016 49
Helt syd på Klintehøgda 332 Romeriksåsen 2008 41
Helt vest 482 Krokskogen 2006 14
Helt øst på Gyrihaugflaka 604 Krokskogen 2016 18
Helvetesputtane, vestre Krokskogen 2006 16
Hengebroen over Fyllingselven Nordmarka 2014 31
Hengebroen ved Hakklokalven Nordmarka 1998 26
Henningsteinen Krokskogen 2002 18
Herstadheia Kjekstadmarka 2006 3
Himmelvannet, syd ved utsikten Hurum 2010 1
Hinghanghaug Nordmarka 2008 22
Hjellsåstårnet 238 Sørmarka 2018 49
Hjemmefronthytta v/ Småtjern Kjekstadmarka 1994 2
Hjemmefronthytta ved Småtjern Kjekstadmarka 2016 3
Hoho på Krokskogen Krokskogen 2000 13
Holen Nordmarka 2018 31
Holmenåsen som ble den kjente Holmenkollen Nordmarka 2012 33
Holtoppsetra Østmarka 1990 50
Hoppet på Kirkerudkollen Østmarka 2020 45
Hornet Krokskogen 1992 11
Huketjern Østmarka 1992 44
Huldreheim ved Ramstadsjøen Østmarka 2000 43
Høgbrennåsen Vestmarka 2000 6
Høgesset Sørmarka 1996 49
Høgåsen Bærumsmarka 1992 8
Høgåsen Kjekstadmarka 2008 2
Høgaaskleiva Krokskogen 2014 17
Hørtekollen Finnemarka 2004 1
Høyde 334, vest Lille Aklungen Nordmarka 2020 33
Høyde 614 øst for søndre Branntjern Nordmarka 2012 25
Haagensenovnen 2020 4
Håkenstadsaga Romeriksåsen 2012 35
Igletjern, ett av mange i Østmarka Østmarka 2010 44
Ingjerdsbrenna Krokskogen 1996 15
Jaklefossen Krokskogen 2002 21
Jaktfella/Dyrestupet ved «Elgjartun» Sørmarka 2008 50
Janhula Krokskogen 2018 18
Janhula Nautsundkollen Nordmarka 1990 27
Janhula på Nautsundkollen Krokskogen 2008 19
«Jegersly» Lillomarka 2002 37
Jettegryta i Grytebråteåsen Sørmarka 2008 49
Jettegryta ved Fjell Østmarka 2014 49
Jettegryte nord for Ståvivollen Vestmarka 2010 7
Jettegryten i Skullerudåsen Østmarka 2012 43
Jettegryter ved Dausjøen Nordmarka 2002 34
Jomfruputten Lillomarka 1998 34
Jordbærhaugen Krokskogen 2000 12
Kampeknerten Krokskogen 1996 14
Kampen Lillomarka 2020 36
Kampevaddammen Krokskogen 2006 20
Kamphaug Nordmarka 2002 33
Karen Cudrios ridevei Østmarka 2016 47
Karlshaug naturreservat Nordmarka 2010 28
Karussputten Nordmarka 1990 17
Kastesteinene ved Ølja Nordmarka 2002 24
Katnosa syd Nordmarka 2016 26
Katnosseter Nordmarka 2008 26
Kikut 1994 28
Kirkebyvangen Romeriksåsen 2018 35
Kirkebyvangen Romeriksåsen 1996 38
Kjempestein(ene) Kjekstadmarka 2012 2
Kjerka Nordmarka 1996 22
Kjerkeberget Nordmarka 2008 27
Kjerkeberget (Høgåsen) Krokskogen 2006 19
Kjerrat nr.5 Krokskogen 2018 17
Kjerraten i Åsa, hjulhus nr. 9 Krokskogen 2008 16
«Kjerrgår’n» – Kolerakirkegården Bærumsmarka 2010 8
Kjerringhøgda Østmarka 2010 48
Kjerringhøgda Østmarka 1994 45
Kjerringkollen Krokskogen 2000 17
Kjonesteinen Østmarka 2018 46
Kleivmyra Krokskogen 2018 12
Klemblokken Nordmarka 2014 32
Klevkollen 529 Krokskogen 2016 13
Klopp over Smalgjermenningen Romeriksåsen 2000 39
Kloppa ved Elgstøa Nordmarka 2008 25
Kløfta ved Østervann Bærumsmarka 1996 9
Kløftetjern Østmarka 1998 45
Knappa Nordmarka 2004 28
Knappnæring Krokskogen 2002 11
Kneikafossen i Auretjernsbekken Krokskogen 2008 12
Kobberhaugene Nordmarka 1990 18
Kobberhaugene 526 Nordmarka 2010 30
Kollbakkene Nordmarka 2018 32
Kollern Nordmarka 1996 21
Kollern 688 Nordmarka 2012 21
Kollåsen vest, ved utsikten Sørmarka 2012 49
Kolsås Gråmagan 1994 8
Kolsåstoppen nord som 2000-års-sted Bærumsmarka 2000 7
Konsta Romeriksåsen 1998 40
Konsta i Gjerdrum Romeriksåsen 2018 37
Korsgranbråten Nordmarka 2000 22
Kraftkollen Vestmarka 1990 1
Kristenseteråsen Østmarka 1996 48
Kroken Krokskogen 1996 10
Kroktjern Krokskogen 2014 11
Kroktjernet Romeriksåsen 2020 40
Kroktjernsputtene Romeriksåsen 1992 34
Kroktjerntunellen Østmarka 2002 44
Kruttmølleåsen Sørmarka 2000 49
Kryssbymyra Krokskogen 2016 12
Kulveitangen Nordmarka 2002 30
Kustein Krokskogen 1990 13
Kustein Krokskogen 2010 15
Kveldroshøgda 484 Nordmarka 2014 28
«Kvennhølet» Krokskogen 2006 15
Kvernhusfossen Nordmarka 1996 24
Kyrkjeberget Nordmarka 1990 23
Kølabonn ved Langlia Nordmarka 2006 27
Kølabonner ved Milehogget Nordmarka 2006 28
Kølabonngrana Kjekstadmarka 1996 2
Kåterudmåsan Østmarka 2014 47
Lamannshaugen Nordmarka 1994 19
Lamannshaugen 701 Nordmarka 2010 21
Langedalen ved st Svarttjern Nordmarka 2004 30
Langlidammen Krokskogen 2010 14
Langtjernkoia Krokskogen 2018 14
Latinersteinen Vestmarka 2012 6
Leina Kanonpost Hurum 2020 1
Lenseløken Nordmarka 2018 24
Liggeren Nordmarka 1992 20
Lille Kolsås – Kløverkollen Bærumsmarka 2008 8
Lille Åklungen Nordmarka 2002 35
«Limnigrafen» Krokskogen 2004 17
Liseter Østmarka 1996 46
Lokedammen Krokskogen 2002 19
Lombardiet Østmarka 2004 45
Lommedalsbanen Krokskogen 2020 10
Lortholkollen Nordmarka 1992 25
Lortholkollen vest – Bleiksjøåsen Krokskogen 2014 18
Lukasvika i Hakkloa Nordmarka 2014 29
Lurikoia Nordmarka 1990 25
Lurikoia Nordmarka 2002 25
Lusevasan Lillomarka 1992 39
Luttjern Østmarka 2002 47
Lysakerelven Bærumsmarka 2020 7
Lysakerelven ved Røafossen Bærumsmarka 2008 9
Lysegrana Krokskogen 2020 13
Løkenseter Østmarka 2000 46
Løndalstjernet, ved gammel dam Nordmarka 2010 22
Løvenskioldbautaen – 70 år Nordmarka 2006 31
Lårviktjern Krokskogen 1992 12
Mago Nordmarka 1992 24
Malesteinen i Krokkleiva Krokskogen 2002 15
Manntjernet Nordmarka 2010 23
Marikollslottet Østmarka 2018 41
Marispranget Krokskogen 2010 18
Markas kanskje største Kølabonn? Nordmarka 2016 22
Markas minste dam i betong Østmarka 2008 43
Massjørgentomta Lillomarka 2008 36
Mastekastet, nedre Krokskogen 2006 12
Mellomkollen Nordmarka 1992 21
Menuetten Krokskogen 2020 11
Merrahaugen Lillomarka 1998 33
Merratjern Krokskogen 1990 12
Merråsen 679 Krokskogen 2016 20
Midtodden, Maridalsvannet Lillomarka 2016 35
Midtre Kytetjern Østmarka 1992 45
Midtskoggrana Krokskogen 1996 11
Midtskogsteinen Krokskogen 2000 11
<<Midtvegssteinen>> Romeriksåsen 2014 38
Migaren Krokskogen 1992 13
Milekoia v/Vestlia Vestmarka 2000 3
Milorghula ved Åmotdammen Østmarka 2016 42
Milorg-hula øst for Smalvannet Østmarka 2006 45
Minneplaten over Bernhard Herre Nordmarka 2000 33
Minnesmerke på Leikemyr Krokskogen 2000 9
Mjærskogkollen Sørmarka 1996 50
Mjærskogkollen Sørmarka 2006 50
Moldkastet Vestmarka 2014 5
Moldkastet Vestmarka 1992 4
Morlikåsen / Molikåsen Krokskogen 1998 14
Mortvassåsen Østmarka 1990 44
Mortvassåsen 358 Østmarka 2018 45
Mosjøbrenna/Langvassbrenna Nordmarka 1992 28
Mosjødammen Nordmarka 2006 22
Mosstua Krokskogen 2018 9
Muttabrodammen i Gjerdingselva Nordmarka 2000 25
Myrgruva Romeriksåsen 2010 41
Myrgruvefossen Romeriksåsen 2008 40
Myrgruvefossen Romeriksåsen 1990 35
Myrsetra Østmarka 1998 47
Myrsætra Østmarka 2018 48
Myrsætra Krokskogen 2004 11
Myrtjerndammen Nordmarka 1998 30
Myrtjernhelvete Nordmarka 2004 31
Møkkalitjern Krokskogen 1998 13
Mønekollen i Losbymarka Østmarka 2000 44
Mørkganga Krokskogen 1990 11
Mørkganga Krokskogen 2020 16
Mørkganga – Mørkgånga Krokskogen 2008 15
Mørkreiåsen Krokskogen 2018 13
Målfossen i Katnoselven Nordmarka 2000 27
Måråtjern Romeriksåsen 1992 36
Nannestad-gruvene nord for Engelstadtjernet Romeriksåsen 2004 38
Nedre Kolltjern Romeriksåsen 1992 35
Nedre Lysedam Krokskogen 2006 18
Nedre Skjortjern Nordmarka 2020 23
Nedre Steinlausseter Krokskogen 1990 6
Nepptjern Nordmarka 1996 30
Nessetra 1994 10
Nibbitjern 1994 15
Nilsehula 1994 43
Nitedals Krudtværk Nordmarka 2016 30
«No Time to Die» Nordmarka 2020 28
Nord på Juthaugen Nordmarka 2002 22
Nordkleiva 1994 11
Nordre Kolsås 379 Bærumsmarka 2016 9
Nordre Puttjern Østmarka 2008 42
Nordsetra Krokskogen 2002 14
Nordskogen Lillomarka 2004 34
Nordvest på Sørumåsen Kjekstadmarka 2014 2
NSBs tidligere steinbrudd i Styggedalen Romeriksåsen 2014 39
Nuggerudsteinen 1994 41
Nysetervollen Vestmarka 2012 5
«Offersteinen» Krokskogen 2006 17
Ole Høilands hule Lillomarka 1990 33
Olsknappen 534 Nordmarka 2018 21
OL-skog Vestmarka 2020 5
Ondurbakken Bærumsmarka 2018 8
Oppbrennerbonn Vestmarka 2002 7
Oppkuven Krokskogen 1994 16
Oppkuven Krokskogen 1990 14
Oppkuven 704 Krokskogen 2012 17
Ormtjernet Nordmarka 2010 27
Orremåsan Sørmarka 2000 50
Orremåsen i Gaupesteinmarka Sørmarka 2016 50
Oslo Skiklubs hytte Østmarka 2018 44
Oslos geografiske midtpunkt Nordmarka 2014 33
Otertjerna 1994 14
Otertjernsrenna Krokskogen 2008 14
Otertjernsrenna Krokskogen 2004 14
Ovatjønn 1994 40
Paradiskollen Romeriksåsen 2012 36
Paradiskollen Romeriksåsen 1990 39
Pershusfjellet Nordmarka 2008 24
Pershusfjellet Nordmarka 1990 30
Pershusfjellet 649 Nordmarka 2020 22
Pipestein Krokskogen 1998 11
Pipestein Krokskogen 2018 15
«Plaga» Nordmarka 2012 28
Plankeveien nordøst ved Kruggmyr Østmarka 2012 45
Plassedammen – (Mattisplassdammen) Krokskogen 2014 12
Plåterudsetertjern Østmarka 1998 43
<<Polen>> Nordmarka 2014 35
Port Arthur Romeriksåsen 2020 42
«Port Arthur» Nordmarka 1996 20
Porten Nordmarka 2002 29
Portstolpene ved Kråka Bærumsmarka 2020 9
Prekestolen Nordmarka 1990 28
Prekestolen Romeriksåsen 1996 42
Prekestolen Sørmarka 2020 49
Prekestolen ved Spålen Nordmarka 2014 26
Presthytta Krokskogen 2000 16
Prestkona Romeriksåsen 2006 38
Prinsessens Utsikt Krokskogen 2008 10
Puttmyrene Vestmarka 2014 8
Puttmyrene 1994 20
Rambergøya 2018 50
Ramndalen Romeriksåsen 1996 40
Ramstadslottet Østmarka 1990 41
Ramstadslottet Østmarka 1998 42
Ramsåsen – Ramsåskastet Vestmarka 2000 4
Ramsåsstua Vestmarka 2004 6
Rankedalen Nordmarka 1998 22
Raudfjell 1994 38
Raudfjell 410 Romeriksåsen 2020 41
Raudfjell, øst 410 Romeriksåsen 2006 41
Ravinedalen syd for Gardermoen Romeriksåsen 2016 41
Retthella Krokskogen 1990 9
Revlikollen Lillomarka 1992 38
Revshammaren 1994 26
Ringivollen Vestmarka 2020 6
Ringiåsen Vestmarka 1996 6
Ringkolltoppen Krokskogen 2000 20
Ristrauvfjellet Nordmarka 1998 20
Rodetavlen ved Benteplassen Krokskogen 2008 11
Roenseter 1994 21
Rolighet, en celle på Krogskogen Krokskogen 2012 13
Rolighøgda 561 Romeriksåsen 2016 40
Ramndalskollen Romeriksåsen 2018 38
Rottungselven Nordmarka 2006 32
Rudskampen 585 Romeriksåsen 2020 39
Rudsvangen mellom Råbjørn og Bjertnessjøen Romeriksåsen 1998 39
Ruggestein v/Øyangsrøysa Krokskogen 2000 19
Rughaug 1994 18
Rumpemyra – Rumpemyrrennet Bærumsmarka 2006 10
Rundkollen Romeriksåsen 2002 41
Rundkollen Romeriksåsen 1994 36
Rundtjernsbakken Østmarka 2012 41
Røstjernet Krokskogen 2008 21
Røvarkula 1994 34
Røverkollen Lillomarka 2014 36
Røysa på Snellingshøgda Romeriksåsen 2004 37
Røysa på Snellingshøgda Romeriksåsen 1996 37
Raabes gamme, eller kåte Nordmarka 2016 31
Råsjøen Romeriksåsen 1990 38
S i berg på Åbortjernshøgda Nordmarka 2006 26
S.R.K. -1912 – steinen Romeriksåsen 2008 37
Sagfossen som drev Rustadsaga Vestmarka 2002 5
Salstein Sørmarka 2020 50
Salthulsbroen Krokskogen 2012 16
Sandbekkmana 1994 27
Sandbekkmana Høgflaka 618 Nordmarka 2010 25
Sandbekksrøysa Nordmarka 2000 28
Sandungskollen Nordmarka 1996 26
Sersjantmyra Krokskogen 2020 14
Seterkollen 361 Nordmarka 2012 31
Sherpatrappen Gjelleråsmarka 2020 37
Sinkgruvene ved Grua Romeriksåsen 1998 35
Skakkleivåsen Kjekstadmarka 2006 4
Skansene ved Bakås Østmarka 2004 43
Skansene ved Lahaugmoen Lillomarka 1992 41
Skaugumsåsen Vestmarka 2018 3
Skaugumåsen Vestmarka 1990 3
Skibet nord i N Heggelivann Krokskogen 2014 15
Skinnskattberget Nordmarka 1992 23
Skinnskattberget Nordmarka 2010 24
Skjennungsåsen 493 Nordmarka 2010 33
Skjerpeløkka Nordmarka 2008 33
Skjerpene ved Fiskelaustjernet Bærumsmarka 2004 7
Skjersjøelva (Solbergfossen) Nordmarka 2012 32
Skosliteren Vestmarka 1998 5
Skotjernfjellet Romeriksåsen 1990 40
Skotjernfjellet 647 Romeriksåsen 2010 38
Skotkleiva Krokskogen 2012 18
Skotta Krokskogen 1996 17
Skriverberget 1994 9
Skulerudseter Østmarka 1994 42
Skulerudseter Østmarka 2016 43
Skuta Bærumsmarka 1998 7
Skysskafferodden i Bjørnsjøen Nordmarka 2012 30
Skysskaffertjern Nordmarka 1998 27
Skålsjøen Østmarka 2012 46
Skåltjern Nordmarka 2020 30
Skåveggen i Evja Krokskogen 2014 13
Slagene Nordmarka 2008 34
Slakterkleiva Nordmarka 1996 32
Slengfehøgda Lillomarka 1990 32
Slepptjern Østmarka 2002 46
Slettåsen 1994 47
Slippmyra i Finnvassdalen Nordmarka 1992 26
Sloradammen Krokskogen 1996 12
Slottet Krokskogen 1990 16
Slottet 538 Krokskogen 2016 17
Slåttmyra Krokskogen 1996 13
Smalvann Nordmarka 2012 26
Smeddalen Krokskogen 2002 17
Smedmyrkollen Nordmarka 1998 28
Smedstadgruva Romeriksåsen 2012 37
Snellingsmølla Romeriksåsen 1992 37
Snellingsrøysene Romeriksåsen 1998 36
Snøploghøgda Nordmarka 2016 25
Sognsvannsverket Nordmarka 2016 34
Solkollen syd Bærumsmarka 2014 9
Solobservatoriet Romeriksåsen 2008 38
Sotåsen Sørmarka 2002 49
Sotåsen Østmarka 1998 44
Spinneren Østmarka 1990 47
Spinneren Østmarka 2006 46
Spålsberget Krokskogen 2008 20
Spålsberget Krokskogen 1998 17
Spålsdammen Nordmarka 2020 24
Spålselva Ø. Myrdam 1994 23
St Jørgenkastet Krokskogen 2002 16
St. Daltjuven 1994 24
Stakanløypa Østmarka 2014 45
Steinbrudd ved Sletthellene Kjekstadmarka 2000 2
Steindalen Vestmarka 2002 6
Steindammen i Ulvevassdraget Romeriksåsen 2012 39
Steinhjulet Lillomarka 2004 36
Steinkirken (Trollkjerka) Østmarka 2008 45
Steinsetting i Brunkollia Bærumsmarka 2004 8
Steinvollseter – tidligere Lortholseter Nordmarka 2000 26
Stemnålstjern 1994 12
Stikkvasskollen Hurumlandet 1994 1
Stikkvasskollen Hurumlandet 2008 1
Store Fidlingen = Store Fyllingen Nordmarka 2014 25
Store Haukåsen 357 Østmarka 2014 43
Store Hyttetjern Nordmarka 1990 22
Store Sandungsdammen Nordmarka 2012 27
Store Skillingen Nordmarka 2012 23
Store Åbortjernet Krokskogen 2010 19
Storflaka Krokskogen 1990 15
Storfurua på Romeriksåsen Romeriksåsen 1998 38
Storfurua på Rødmyr – Raumyr Vestmarka 2008 7
Storfurua på Småflaka Krokskogen 2004 16
Storhaug (Lillomarka) Lillomarka 2012 34
Storhella i Kjekstadmarka Kjekstadmarka 2004 2
Stormyr Vestmarka 2006 5
Stormyra 1994 35
Stormyra ved et grøftekryss Bærumsmarka 2014 10
Storøyungsdammen Romeriksåsen 2008 39
Stovivollen – Ståvisetra Vestmarka 2008 5
Strammestasjonen Romeriksåsen 2018 33
Stubdalskampen Krokskogen 2020 17
Stubdalskampen Krokskogen 1996 18
Stunneråsen Sørmarka 1992 49
Stunneråsen/«Stunnerøya» Sørmarka 2010 49
Stuvstjern Kjekstadmarka 1992 1
Styggevannet Østmarka 1990 42
Største tre i Ski kommuneskoger Østmarka 2008 47
Stålmyra Nordmarka 2002 26
Svabergene ved Blåfjellhytta Kjekstadmarka 1996 1
Svaraberget – østre topp Nordmarka 2000 23
Svartberget Nordmarka 1996 31
Svartdalen Østmarka 1990 46
Svartendammen Krokskogen 2004 18
Svartor Kalkovn Nordmarka 2006 34
Svartoren Østmarka 1992 46
«Svartorgruben» Nordmarka 1998 31
Svartoråsen Vestmarka 2018 5
Svarttjernsdammen Krokskogen 2010 11
Svarttjernshøgda Nordmarka 1992 29
Svarttjernshøgda Nordmarka 1998 19
Svartvannsåsen Kjekstadmarka 1992 3
Svartvatn ved dammen Nordmarka 2006 24
Svartåsen Østmarka 1996 44
Svarvestolsbrenna Østmarka 2000 45
Svenballrudtoppen Nordmarka 2008 23
Svesvika Nordmarka 2020 19
Syd i Bleiksjøen Krokskogen 2014 16
Syd i Søndre Ryggevann Romeriksåsen 2014 42
Syd på Andersrudåsen 314 Østmarka 2012 48
Syd på Stikkvasskollen Hurum 2016 1
Sætertjernet Romeriksåsen 2000 37
Sølvviksdammen Nordmarka 2004 29
Søndre Branntjern Nordmarka 1990 24
Søndre Karlshaug Nordmarka 1990 21
Søndre Kjerremostjernet Østmarka 2004 48
Søndre Kytetjern Østmarka 2018 47
Søndre Puttjern Østmarka 1992 42
Søndre Skytten Østmarka 1996 45
Sørumåsen Molybdengruve Kjekstadmarka 1998 1
Søttjerndalen Krokskogen 2000 14
Såta Krokskogen 2020 15
Tanumvollen, også kalt Billingstadvollen Vestmarka 2016 7
Taubanelodd Kjekstadmarka 2018 1
Tjuvkollen – Tyvekollen Kjekstadmarka syd 2010 2
Tjuvstuåsen Østmarka 2008 44
Tjuvstuåsen Østmarka 1990 43
Tjæregrashøgda Bærumsmarka 1992 7
Tjæregrashøgda Bærumsmarka 2010 10
Tokerudutsikten på Tanumåsen Vestmarka 2014 7
Tolver’n/kjerraten i Åsa Krokskogen 1992 15
Tonekollen Østmarka 1990 48
Tonekollen Østmarka 2012 47
Torvtørkehuset Semsmåsan Vestmarka 1996 5
Trangeberget Kjekstadmarka 2000 1
Trekkflåten ved Svartoren Østmarka 2008 48
Tretjerna 1994 44
TRIPPERUD <<INN>> Romeriksåsen 2014 40
Trofoss Klopp Nordmarka 2010 32
Trollsteinen/Bjørneskallen Østmarka 2014 48
Trollvanna Østmarka 2000 47
Tryvannsgrana Nordmarka 2016 32
Tunnelen fra Helgeren Nordmarka 2000 29
Tunnelinntak ved Anderstjerna Nordmarka 1996 27
Tunnelinntak ved Trehørningen Nordmarka 1996 28
Tunnelutløp 1994 25
Tunneluttak ved Sølvvika Nordmarka 1996 29
Tuppern 533 Krokskogen 2016 19
Turteråsen skogbrannfelt Nordmarka 2000 34
Tyrigravåsen Sørmarka 2002 50
Tømmerås Østmarka 1994 46
Tømmerås Østmarka 2006 48
Tørkerudtjernet Nordmarka 2004 22
Tørrgranåsen Østmarka 2000 41
Tøyenløkka 1994 32
Uglahaugåsen 618 Krokskogen 2014 22
Ulvegravene ved Sander Lillomarka 2004 35
Ulvegravene ved Sander Nordmarka 1992 19
Urselva Vestmarka 2016 8
Ut mot havet Hurumlandet 2002 1
Utsikten på Stuteskallveien Krokskogen 2018 11
Utsikten ved Steinbrukollen Vestmarka 2010 4
Vampire ZK-B Krokskogen 2014 21
Vannbassenget ved Sarabråten Østmarka 2002 45
Vanninntak i bekkeløp nord for Grimvassputten Nordmarka 1998 23
Vanntunnelutløpet nord for Trehørningsrumpa Nordmarka 2016 28
Vardåsen Østmarka 1992 48
Vardåsen Kjekstadmarka 1994 3
Vardåsen 1994 49
Vardåsen Romeriksåsen 2010 40
Vardåsen 349 Kjekstadmarka 2016 4
Vardåstjern Romeriksåsen 1990 36
Varingskollen sydøst ute på Vesleåsen Nordmarka 2014 30
Ved en steinsetting i Alnaparken Lillomarka 2016 36
Ved Hakkloelvens ostside Nordmarka 2020 27
Ved Hestesund, på Nesøya 2012 3
Ved midtre Trillingtjerna Krokskogen 2010 17
Ved Sølvvika Nordmarka 2018 27
Ved Trehørningen Nordmarka 2018 26
Venehaugene – syd Nordmarka 1998 21
Vensåskollane 374 Bærumsmarka 2010 9
Verpåsen 1994 48
Vest på Glotjernskollen Nordmarka 2006 30
Vestergyllen Vestmarka 1998 4
Vestergyllen Vestmarka 1992 5
Vettakollen 378 Nordmarka 2010 34
Viksetra Krokskogen 1992 16
Vikstjernkoia Østmarka 2002 48
Vossekneika ved Skjennungen Nordmarka 1998 32
Vrangen Romeriksåsen 2000 36
Vøyensetervollen Krokskogen 2006 11
Økrisetra Romeriksåsen 1998 37
Ørfiske Nordmarka 2000 32
Ørfiskeanlegget Nordmarka 2018 28
«Ørneredet» Østmarka 2020 46
Øskjevallsbrenna Krokskogen 2010 12
Øskjevallseter Krokskogen 1992 9
Øst for Guribysaga Bærumsmarka 2012 8
Øst for Langemyrene Kjekstadmarka 2014 3
Østbyvangen Romeriksåsen 2000 38
Østre Vambutjerna syd Krokskogen 2014 20
Øvre Blanksjø 1994 31
Øvre Lysedam Krokskogen 2016 14
Øyangsaga Krokskogen 2006 21
Øyangsrøysa 1994 17
Øyervannsdammen Bærumsmarka 2020 8
Øyungskollen Nordmarka 1996 33
Åborbekken Bærumsmarka 2000 8
Åsdøljuvet Vestmarka 2008 4
Åssjøbrenna Nordmarka 2006 23