Monthly Archives: september 2020

Post 45(2020-2023), Hoppet på Kirkerudkollen

Der hoppet på Kirkerudkollen lå

GPS: 32 V 611109 6642694

Post 13(2018-2021), Mørkreiåsen

 

GPS: 32 V 581709 6657461

Post 10(2018-2021), Flyvrak – «Tipptanken»

Flyvrak, en av Tipptankene til F-84 Thunderjeten i Dammyrdalen

GPS: 32 V 583196 6655609

Post 7(2020-2023), Lysakerelven

Lysakerelven, nedre del ved Jar mølle

GPS: 32 V 590854 6643929

Post 10(2020-2023), Lommedalsbanen

GPS: 32 V 582795 6650356

Dette skulle være den store åpningsfesten, med flere tog i drift osv. Slik ble det ikke. Pga. Corona ble det maks antall deltakere, og vi meldte oss på for seint til å få være med. 

Vi kjøpte boka på skimuseet tidligere på dagen, og besøkte Lommedalsbanen senere på dagen. 

Et besøk på  Lommedalsbanen kan anbefales. 

 

Post 8(2020-2023), Øyervannsdammen

GPS: 32 V 584902 6648823

Post 34(2020-2023), Bob-banen ved «Veggen»

Bob-banen etter OL i Oslo 1952

GPS: 32 V 593996 6649745