Category Archives: Sørmarka

Post 48(2020-2023), Hebekkmåsan

Hebekkmåsan radiostasjon

GPS: 32 V 602055 6623089

Post 50(2020-2023), Salstein

GPS: 32 V 601324 6620203

Post 49(2018-2021), Hjellsåstårnet 238

Post 50(2016-2018), Orremåsen i Gaupesteinmarka

Post 49(2016-2018), Helt syd i Oslo fylke

Post 49(2012-2014), Kollåsen vest, ved utsikten

124901

Post 49(2010-2012), Stunneråsen/«Stunnerøya»

Post 49(2008-2010), Jettegryta i Grytebråteåsen

Post 50(2008-2010), Jaktfella/Dyrestupet ved «Elgjartun»

Post 50(2006-2008), Mjærskollen

Post 49(2006-2008), Gaupesteinsgrana – Sørmarkas største gran

Post 50(2004-2006), Breidmåsan

  

Post 49(2004-2006), Grønliåsen

Post 49(2002-2004), Sotåsen

  

Post 50(2002-2004), Tyrigravåsen

Post 50(2000-2002), Orremåsan

Post 49(2000-2002), Kruttmølleåsen